Ủy ban nhân dân

ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Lê Mạnh Dũng
Năm sinh: 1963
Chức vụ PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND
Ngày vào Đảng: 03/4/1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Trình độ Chính trị: Cử nhân

Họ và tên: Lê Vân Chính
Năm sinh: 1961
Chức vụ: UVTV- P. Chủ tịch UBND
Ngày vào Đảng: 12/10/1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cử nhân


Họ và tên: Lê Thành Mỹ
Năm sinh:1967
Chức vụ: HUV- P. Chủ tịch UBND
Ngày vào Đảng:03/4/2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLNN
Trình độ Chính trịCao Cấp

 

Họ và tên: Võ Tấn Đức
Năm sinh: 1970
Chức vụ: HUV- P. Chủ tịch UBND
Ngày vào Đảng: 18/10/1996
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cử nhân

Họ và tên: Tạ Quang Trường
Năm sinh: 1981
Chức vụP. Chủ tịch UBND
Ngày vào Đảng: 04/02/2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ Chính trị: đang học Cử nhân

 

 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
5504653