Các phòng ban

CÁC PHÒNG BAN CỦA HUYỆN

 Văn phòng HĐND và UBND

Họ và tên: Võ Văn Tính
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Ngày vào Đảng: 19/5/1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cao cấp

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Oanh
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Ngày vào Đảng: 07/3/2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
Trình độ Chính trị: Sơ cấp

Họ và tên: Nguyễn Văn Khang
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Ngày vào Đảng: 02/11/2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp


Huynh Minh Chau 1.jpg
Họ và tên: Huỳnh Minh Châu
Năm sinh: 1956
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
Ngày vào Đảng: 05/09/1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cử nhân chính trị

Phòng Nội vụ


Họ và tên: Lương Hữu Ích
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng:30/12/1996
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Sư Phạm
Trình độ Chính trị: Trung Cấp

Họ và tên: Lý Thành Tài
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 04/12/1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT NSNN
Trình độ Chính trị: Trung cấp

Bui Van Rua 1.jpg
Họ và tên: Bùi Văn Rua
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 21/3/1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị
Trình độ Chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Phan Chí Thảo
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 03/8/2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
Trình độ Chính trị: Cử nhân chính trị

Phòng Lao động - TBXH

Tran Thanh Hoang 1.jpg
Họ và tên: Trần Thanh Hoàng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 29/11/1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hoá
Trình độ Chính trị: Cao cấp

Họ và tên: Trương Văn Nhân
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 06/05/1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp KT Trưởng
Trình độ Chính trị: Trung cấp


Họ và tên: Trần Đỗ Tân
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 03/8/2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cử nhân Chính trị

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Họ và tên: Lê Văn Vang
Ngày tháng năm sinh: 1961
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 08/01/1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT
Trình độ Chính trịTrung Cấp

Họ và tên: Cao Văn Thành
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 04/10/2000
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT Thống kê
Trình độ Chính trị: Cao cấp


Họ và tên: Nguyễn Thị Thật
Năm sinh: 22/9/1964
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 02/10/2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Quản Trị kinh Doanh
Trình độ Chính trị: Trung cấp

 

Phòng Quản lý đô thị


Họ và tênNguyễn Hữu Thành
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 17/03/2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên mônThạc Sĩ Công Nghệ QLXD
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 


Họ và tên: Từ Thiên Tú
Năm sinh: 08/3/1977
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 09/3/2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Kinh Tế
Trình độ Chính trị: Cao cấp
 

Phòng Kinh tế


Họ và tên: Bùi Phước Đức
Năm sinh: 06/10/1967
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng:19/5/2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại Học Nông Lâm
Trình độ Chính trị: Trung Cấp


 Họ và tên: Nguyễn Kim Vinh
 Năm sinh: 29/05/1961
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 Ngày vào Đảng: 27/11/1998
 Trình độ học vấn: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Đại Học Nông Lâm
 Trình độ Chính trị: Trung Cấp


Họ và tên: Nguyễn Văn Nhân
Năm sinh: 30/8/1980
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 05/06/2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp 
 

Phòng Tài nguyên - Môi trường


Nguyen Tan Duc 1.jpg
Họ và tên: Nguyễn Tấn Đức
Năm sinh: 1958
Chức vụTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày vào Đảng: 03/09/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Trình độ Chính trị: Trung cấp


Họ và tênTrần Văn Hà
Năm sinh: 26/05/1974
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 22/6/2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Quản Lý Đất Đai
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 


Họ và tênPhạm Hoàng An
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 04/3/2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ Chính trị: 

 Thanh tra Huyện

 


Họ và tên: Huỳnh Thị Thanh Trúc
Năm sinh: 1978
Chức vụChánh Thanh tra
Ngày vào Đảng: 18/6/2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ Chính trị: Trung cấp


Họ và tên: Dương Văn Thanh
Năm sinh: 1975
Chức vụPhó Chánh Thanh tra
Ngày vào Đảng: 19/5/2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
Trình độ Chính trị: Cao cấp


Họ và tên: Đoàn Thị Lộc
Năm sinh: 23/12/1975
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Ngày vào Đảng: 03/07/2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật Kinh Tế
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 Phòng Tư pháp

Nguyen Van Hoc 1.jpg
Họ và tên: Nguyễn Văn Học
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 03/10/1983
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ Chính trị: Trung cấp


Họ và tên:
Năm sinh:
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ Chính trị:
 

Phòng VH - TT

Nguyen Phuc Thien 1.jpg
Họ và tên: Nguyễn Phúc Thiện
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 25/05/2000
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

Họ và tên: Thái Minh Trí
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 03/7/1990
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 

 Phòng Y tế

Nguyen Van Hong 1.jpg
Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 19/05/2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Đa Khoa
Trình độ Chính trị: Trung cấp


Họ và tênPhan Hải Đường
Năm sinh: 17/6/1966
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 26/12/2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Chuyên khoa I
Trình độ Chính trị: Cao Cấp
 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Họ và tênHứu Bửu Hổ
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 14/6/1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học – Ngành Toán
Trình độ Chính trị: Cử nhân giáo dục chính trị


Họ và tên: Phạm Văn Hoàng
Năm sinh: 01/4/1963
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 12/02/2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư Phạm
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 


Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Năm sinh: 15/4/1964
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày vào Đảng: 20/10/2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư Phạm
Trình độ Chính trị: Sơ Cấp

 

 

 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
6821940