Ghi nhận về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Nhơn Trạch.

Có thể nói chưa bao giờ có cuộc vận động nào lại có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh”. Bởi lẽ đây là hướng đi đúng, thiết thực trở thành mục tiêu phấn đấu của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương, từ những nhà lãnh đạo đứng đầu cả nước cho đến những người dân bình thường đều tích cực hưởng ứng cuộc vận động chỉ đơn giản vì “ học tập Bác - là lẽ sống của mỗi người” và thực sự cuộc vận động đã ngày càng phát triển toàn diện cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Thông qua cuộc vận động xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, mọi mặt của đời sống.

Nhơn Trạch sau hơn hai năm triển khai thực hiện đến nay đã tạo bước chuyển biến đáng ghi nhận. Thể hiện rõ nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng cường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ chính quyền gần dân hơn, giải quyết các thủ tục hành chính và công việc nhanh gọn. Đặc biệt, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảm bảo nhanh, dứt điểm. Tổ chức các buổi tiếp dân nhằm tiếp nhận các thông tin, kiến nghị góp ý của nhân dân về những vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, liên quan đến lợi ích của nhân dân. Qua đó hướng dẫn tuyên truyền để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thực hiện khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, còn tổ chức tiếp dân đột xuất với các trường hợp người dân khiếu nại những vấn đề bức xúc, phức tạp, khiếu nại đông người liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, đã phần nào hạn chế được tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu nại kéo dài. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” về nâng cao hiệu quả tại cơ quan hành chính nhà nước, sau khi triển khai đã có 5 xã là Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh thực hiện “một cửa liên thông” từ cấp xã đến cấp huyện và đã giải quyết đúng hạn 350 hồ sơ tạo niềm tin trong nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua cụ thể ở từng đơn vị như ngành công an có phong trào “xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Hôi liên hiệp phụ nữ có phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng taọ xây dựng gia đình hạnh phúc”, đoàn thanh niên “ thanh niên tình nguyện, xung kích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hôi cựu chiến binh “phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xứng danh truyền thống anh bộ đội cụ Hồ”, ngành y tế làm theo lời dạy của Bác “lương y phải như từ mẫu” ngành GD- ĐT thực hiện việc “nói không với tiêu cực để dạy tốt học tốt đạt kết quả thực chất’... Từ việc thực hiện cuộc vận động, đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức làm việc có trách nhiệm và đạt hiệu quả cao, chấp hành tốt các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm ,chống lãng phí...những chuyển biến về nhận thức hành động của cán bộ đảng viên công chức, viên chức đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để cuộc vận động triển khai có kết quả, Huyện ủy, UBND huyện kịp thời triển khai nhiều kế hoạch, nghị quyết phù hợp với thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trước tiên tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, theo đó kinh tế Nhơn Trạch tiếp tục tăng trưởng khá. Đặc biệt với chủ trương phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, các cấp các ngành các đoàn thể cùng phối hợp chăm lo đời sống cho nhân dân giúp các gia đình chính sách những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng việc xây mới, cải tạo, sửa chữa và tặng nhà tình thương. Những chủ trương trên ra đời cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hành động trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Ngoài ra còn có sự lồng ghép kết hợp thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước như “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”, nhờ đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực. Song song với việc phát động bằng những hành động cụ thể như tổ chức học tập  trong cán bộ, Đảng viên, công chức, hội viên.... và tuyên truyến sâu rộng để nâng cao nhận thức vể “tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trách nhiệm, ý thức, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác.

Trên cơ sở kết quả đạt đựoc và những bài học kinh nghiệm trong hơn hai năm qua. Bước sang năm 2009 này, Nhơn Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động trong mọi tầng lớp nhân dân. Theo đó xác định đội ngũ cán bộ đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương, đơn vị cần đề cao trách nhiệm, quan tâm gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền chỉ đạo và thực hiện cuộc vận động đúng với tinh thần “ Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Nhơn Trạch quyết tâm làm cho cuộc vận động lan tỏa, thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội vào mỗi gia đình, mỗi người dân, trở thành lẽ sống và hành động hằng ngày của mọi người. Cùng với đó, Huyện ủy Nhơn Trạch chỉ đạo gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào ở từng đơn vị, ban ngành đoàn thể lồng ghép cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chính trị, tạo sự chuyển biến toàn diện sâu rộng trên toàn địa bàn huyện.

 

                                                           Anh - Điểm

  Gửi          In         Phản hồi         Top

Tin đã đưa
 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
7688637